Innovativa förpackningslösningar ska minska matsvinnet

Unikt samverkansprojekt för forskning och utveckling som ska leda till minskat resursslöseri. Resurssmarta förpackningslösningar som fungerar i alla delar av värdekedjan från livsmedels- och förpackningsproducent till konsument ska bidra till minskat matsvinn.     Av maten som produceras i världen förstörs stora kvantiteter innan det hinner ätas upp och siffror på upp emot 50 procent…