Kemins Dag – 110 000 barn och ungdomar genomför Sveriges största kemiexperiment med stöd från Arta Plast

Nu på fredag, den 21 oktober, firas Kemins Dag på mer än 1 000 skolor och 13 science centers runt om i Sverige. Ungefär 110 000 barn och ungdomar genomför Sveriges största kemiexperiment med stöd från Arta Plast. Kemins Dag firas i oktober varje år och arrangör är IKEM ‒ Innovations- och kemi­industrierna, vår arbetsgivarorganisation. Varje år…

Innovativa förpackningslösningar ska minska matsvinnet

Unikt samverkansprojekt för forskning och utveckling som ska leda till minskat resursslöseri. Resurssmarta förpackningslösningar som fungerar i alla delar av värdekedjan från livsmedels- och förpackningsproducent till konsument ska bidra till minskat matsvinn.     Av maten som produceras i världen förstörs stora kvantiteter innan det hinner ätas upp och siffror på upp emot 50 procent…

Nu startar kampanjen för ökad återvinning av plast

Nu startar kampanjen för ökad återvinning av plast i hushållen, ett initiativ Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), via materialbolaget Plastkretsen. I dag kommer 38% av plastförpackningarna i retur och kan återvinnas. Förra året gjorde FTI nästan 70.000 ton ny plast av de förpackningar som hushåll och företag lämnade in.  Varje kilo återvunnen plast kan minska koldioxidutsläppen med upp…