Livsmedelsförpackningar med högsta kvalitet

Kvalitetssystemet: Kvalitetssystemet omfattar hela Arta Plasts verksamhet från utveckling av produkter till produktion. Systemet omfattar även HACCP för att eliminera livsmedelsfaror. Systemet syftar till att på ett effektivt sätt tillgodose våra kunders behov.

Externa revisioner: Arta Plast revideras årligen av Intertek för att kontrollera att vårt kvalitetssystem uppfyller uppsatta krav.
Vi har också kontinuerliga inspektioner av Anticimex, brandförsvaret och miljö- och hälsoskyddsförbund.

Interna revisioner: Vi utför själva kontinuerliga revisioner av vårt kvalitetssystem.

Produktionshygien: Vi producerar i dedikerade lokaler och enligt fastlagda rutiner för att se till att produktionen uppfyller våra hygienkrav.

Kvalitetskontroll: Arta Plast utför kvalitetskontroller på producerade detaljer för att tillse att alla kundkrav uppfylls.

Certifikat: Vi utfärdar gärna certifikat gällande våra produkter och de material vi använder, t.ex. gällande REACH och RoHS.

Leverantörer: Alla leverantörer av material till våra processer kvalificeras och revideras regelbundet.

Plastmaterial: Alla våra plastmaterial för livsmedelsförpackningar uppfyller den europeiska förordningen som reglerar plastmaterial som skall användas i kontakt med livsmedel, förordning EU 10/2011. Bisfenol A finns i Polykarbonat. Vi tillverkar inga livsmedelsförpackningar i Polykarbonat, därför finns inte Bisfenol A i våra förpackningar.
Vi utför regelbundet migrationstester för alla våra plastmaterial som används till livsmedelsförpackningar. Vi utfärdar gärna declaration of conformity för alla våra livsmedelsförpackningar.

Har du frågor kring vår kvalitet är du alltid välkommen att maila qa@artaplast.se

Miljöpolicy
Arta Plast AB vill aktivt erbjuda plastdetaljer och legotillverkning som skall bidra till en resurssnål och långsiktig utveckling med minsta möjliga miljöpåverkan och producerar till fullo enligt vår Miljöpolicy; vi betraktar miljöarbetet som en viktig uppgift, nödvändigt för fortsatt framgång på marknaden och som en betydelsefull del av företagskulturen.

Vi arbetar med återvinningsbart material enligt två återvinnings metoder; Plastdetaljer mals ner och nytt granulat framställs, vilket kan bli nya detaljer. Andra alternativet som är den vanligaste i Sverige är där plastdetaljer skickas för förbränning, energiutvinningen från förbränningen är högre än råolja men restprodukterna är endast koldioxid och vatten, samma substanser som i luften vi andas.

 

     

Ladda ned certifikat:

FSSC22000-0062965-01 SWE Arta Plast AB

Vad kan vi hjälpa dig med?

Söker du efter en ny produkt eller sätt att förbättra en befintlig produkt?
Ta hjälp av våra experter och rådgivare.

Kontakta oss