En innovation som tagit förslutning till en ny nivå

Vår innovation 1-Seal är i dag en välbeprövad och utvecklad teknik som erbjuder livsmedelsmarknaden en miljövänlig och innovativ förpackningslösning med IML.
1-Seal kombinerar en unik förseglingsteknik med efterfrågan på hög kvalitet och produktsäkerhet, såväl som dekoration i toppklass för maximal attraktionskraft.

1-Seal i korthet:

  • Endast rena material – 100% återvinningsbar
  • Ingen aluminium eller plastoblat
  • 1 komponent produceras i 1 process – förenklar fyllningen genom att eliminera oblathanteringen
  • Värmetålig och klarar mikrovågsugn
  • Kort svetstid och låg svetstemperatur
  • Minskade transportkostnader och lagerkostnader
  • Pastörisering kan ske direkt i 1-Seal förpackningen som klarar autoklavering och varmfyllning
  • Enkel att öppna och återförsluta för slutkonsumenten
  • IML med högkvalitativt tryck av fotokvalitet

Fördelar i produktion
Produktionseffektivitet är ledordet för 1-Seal. Nyckeln är kombinationen av ett PP-lock (polypropolen) och en PP-försegling. Genom att erbjuda en ren försegling eliminerar man miljöovänliga aluminium oblat och extra kostnader, effektiviserar produktionslinjen, minskar miljöpåverkan och förbättrar möjligheterna för återvinning. Då aluminium oblatet är eliminerat förenklas produktion och extra kostnader för materiallagring, produktionsyta och oblat undviks. Dessutom ger en ultra tunn förseglingsyta reducering i svetsningens tid och temperatur. Och man kan pastörisera direkt i förpackningen som håller för autoklavering samt varmfyllning.

Vikten av produktsäkerhet
Teknologin 1-Seal möter de ökande kraven på livsmedelsförpackningar för hög produkthygien genom hela produktionskedjan och erbjuder en tät och kundanpassad förpackning som försäkrar produktens hållbarhet i butik och hos slutkonsumenten. Hög produkt säkerhet och hygien är kärnvärden på Arta Plast och dessa krav är kontinuerligt uppdaterade för att möta kundens och marknadens krav.

Marknadsområden
1-Seal kan användas inom flera marknadsområden, alla produkter som förseglas kan använda sig av produkter i 1-Seal teknologin. I dag är 1-Seal en välbeprövad teknik och används i dag för varierande produkter som: cream cheese, smältost, smör, nöt crème, pastej och röror. Det har även genomförts lyckade tester med glass. Där finns inga begränsningar för innovationer inom 1-Seal teknologin.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Söker du efter en ny produkt eller sätt att förbättra en befintlig produkt?
Ta hjälp av våra experter och rådgivare.

Kontakta oss