MEDICINTEKNISKA DETALJER

Utveckling och produktion av detaljer som möter behoven i vårdsektorn

CARELANCE

En helt ny säkerhetslansett som är enkel och säker för både personal och patient

Medicintekniska förpackningar

MEDICINSKA FÖRPACKNINGAR

Våra medicinska förpackningar skapar värde i flera dimensioner

Medicintekniskt formgods

TEKNISKT FORMGODS

Vi tillverkar tekniskt formgods för en mängd olika applikationer

Babyprodukter

BABYPRODUKTER

Utvecklade i samarbete med specialister och noggrant utvärderade

Vad kan vi hjälpa dig med?

Söker du efter en ny produkt eller sätt att förbättra en befintlig produkt?
Ta hjälp av våra experter och rådgivare.

Kontakta oss