Arta Plast Medical samarbetar med ett flertal medicin- och medtech-företag och har stor kunskap om utveckling och produktion av detaljer som möter behoven i vårdsektorn.

Att utveckla nya tillförlitliga och användarvänliga detaljer som förkortar ledtider samt sänker kostnader för material och tidsåtgång kan vara en stor utmaning. För att garantera en säker process levererar vi kompletta produkter och tillhandahåller hela utvecklingskedjan. Det är ofta en bidragande faktor till en mer resurssnål och kostnadseffektiv slutprodukt.

Arta Plast Medical har producerat medicintekniska detaljer sedan 1979. Vi är stolta över att våra detaljer används i produkter för att skydda och rädda liv, till exempel produkter inom point-of-care som visar om en patient utsatts för hjärtinfarkt. Vi utvecklar även egna produkter, till exempel säkerhetslansetten CareLance.

Medicintekniska detaljer

Vad kan vi hjälpa dig med?

Söker du efter en ny produkt eller sätt att förbättra en befintlig produkt?
Ta hjälp av våra experter och rådgivare.

Kontakta oss