Arta Plast har två huvudsakliga affärsområden:
Arta Plast Medical och Arta Plast Packaging.

Arta Plast Medical är ett unikt ben där vi tillsammans med kunderna utvecklar kompletta medicintekniska produkter och produktionstekniker. Det har format en produktion med hög precision, renhetskrav och kvalitetssäkring.
Arta Plast Packaging startade med GB Big Pack på 80-talet, en då innovativ och nytänkande förpackning och i samma anda har Arta Plast Packaging utvecklats till att bli en innovativ leverantör av standard och kundunika livsmedelsförpackningar.

Affärsområden
Produkter

ARTA PLAST PACKAGING

Läs mer om våra förpackningslösningar som förbättrar lönsamheten och inspirerar miljontals konsumenter

ARTA PLAST MEDICAL

Läs mer om våra medicintekniska detaljer och våra partnerskap med den medicinska världen

Vad kan vi hjälpa dig med?

Söker du efter en ny produkt eller sätt att förbättra en befintlig produkt?
Ta hjälp av våra experter och rådgivare.

Kontakta oss